ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง  ตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
กองทุนสวัสดิการชุมชน
เจตจำนงสุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการป้องกันการทุจริต
กิจการตลาด
เครือข่ายของเรา

บริการออนไลน์


  หน้าแรก     สำนักงานปลัด 

สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด  


นายจักรภัณฑ์ พันธุ์ชัย
หัวหน้าสำนักงานปลัด


นางสาววรามาศ ทิวาพัฒน์
นักวิชาการศึกษา


นางเบญจพรรณ ปากวิเศษ
นักพัฒนาชุมชน


นายกรีฑา ศิริเดชรัตนกุล
นักทรัพยากรบุคคล


นางพัชรี สนั่นเอื้อ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางตยาภร โพธิจักร์
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวนิธินันต์ กลางบุรัมย์
นักจัดการงานทั่วไป


นายสาคร ปากวิเศษ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายนิวัฒน์ ชาจันทึก
เจ้าพนักงานธุรการ


นางปัทษร วงษ์ศรีแก้ว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวดาวใจ บึงพรรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


น.ส.วิลัยลักษณ์ แพงศรี
ผู้ดูแลเด็ก


นายสุทธิรักษ์ ธรรมคง
คนงานทั่วไป


นางดวงใจ มูลมิรัตน์
คนงานทั่วไป


น.ส.จิราภรณ์ ทิวาพัฒน์
คนงานทั่วไป


นายสรายุทธ บัวระบัติ
พนักงานขับรถ


นายณรงค์ อาทิยต์ตั้ง
ยามรักษาการณ์


นายประยูร อาทิตย์ตั้ง
คนสวน


นางสาวลัดดา ฟ้องเสียง
พนง.ทำความสะอาด ศพด.ไชยวานฯ


นางทองทิพย์ จันทร์ตรี
แม่บ้าน


นางสาวอารีรัตน์ ทิวาพัฒน์
พนง.ทำความสะอาด ศพด.บ้านแห่


นายดวงจันทร์ อภัยพันธ์
พนักงานเก็บขยะ


นายสังวาลย์ ทิวาพัฒน์
พนักงานเก็บขยะ


นายธัญญาลักษณ์ ศรีบุษย์
พนักงานเก็บขยะ
แผนการดำเนินงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
การให้บริการ
Facebook อบต.นาเลิง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
รายงานการประชุมสภาฯ
ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2563
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 2930 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 29 กันยายน 2563
 
งานบริหารบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนฯ
การรับฟังความคิดเห็น
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.207.106.142
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,045,039

 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง
หมู่ที่ 10 ตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120
Tel : Call Center 0-4355-1557   Fax : 0-4355-1557
Email : naleng101@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.