ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง  ตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
กองทุนสวัสดิการชุมชน
เจตจำนงสุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการป้องกันการทุจริต
กิจการตลาด
เครือข่ายของเรา

บริการออนไลน์


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบสภา
ทำเนียบบุคลากร
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ปลัดอบต./รองปลัด อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
แผนการขับเคลื่อน
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลการติดต่อ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาอบต.
งานงบประมาณ
รายงานของผู้สอบบัญชีฯ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติฯ
รายงาน รอบ 6 เดือน
รายงานประจำปี
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศต่าง ๆ
การจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ระเบียบ หลักเกณฑ์
เจตจำนงสุจริต
เจตจำนงสุจริต
การมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการป้องกันการทุจริต
แผนการป้องกันการทุจริต
รายงานผลรอบ 6 เดือน
รายงานผลประจำปี
การประเมินความเสี่ยง
การจัดการความเสี่ยง
การเผยแพร่ข้อมูล
การมีส่วนร่วม
การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การป้องกันการรับสินบน
การป้องกันการขัดกันฯ
การใช้ดุลยพินิจ
กิจการตลาด
ข้อบัญญัติตลาด
เครือข่ายของเรา
บริการออนไลน์
Facebook อบต.นาเลิง
เมนูทางขวา
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลรอบ 6 เดือน
รายงานผลประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
สถิติการให้บริการ
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
ถาม-ตอบ
แสดงความคิดเห็น
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
Facebook อบต.นาเลิง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ประชุมสภาฯ 2562
แผนพัฒนาบุคลากร
นโยบาย
การดำเนินการ
หลักเกณฑ์
รายงานผล
แนวทางปฏิบัติ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนฯ
ข้อมูลเชิงสถิติ
การรับฟังความคิดเห็น
การมีส่วนร่วม
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
ขนาดของเทศบาล?
เทศบาลตำบล คืออะไร?
เทศบาลเมือง คืออะไร?
เทศบาลนคร คืออะไร?
เทศบาล คืออะไร?
กรมส่งเสริมการปกครอง
สำนักงานปศุสัตว์
สำนักงานประชาสัมพันธ์
ตำรวจภูธร จ.ร้อยเอ็ด
สำนักงานท้องถิ่น จ.ร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานพัฒนาชุมชน
สำนักงานสาธารณสุข
สำนักงานจัดหางาน จ.ร้อยเอ็ด
สำนักงานคลัง จ.ร้อยเอ็ด
แผนการดำเนินงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
การให้บริการ
Facebook อบต.นาเลิง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
รายงานการประชุมสภาฯ
ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2563
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 2930 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 29 กันยายน 2563
 
งานบริหารบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนฯ
การรับฟังความคิดเห็น
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.92.74.105
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,045,117

 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง
หมู่ที่ 10 ตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120
Tel : Call Center 0-4355-1557   Fax : 0-4355-1557
Email : naleng101@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.