ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง  ตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
กองทุนสวัสดิการชุมชน
เจตจำนงสุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการป้องกันการทุจริต
กิจการตลาด
เครือข่ายของเรา

บริการออนไลน์


  หน้าแรก     สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน  

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง

ที่ตั้ง

องค์การตำบลนาเลิง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอเสลภูมิ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเสลภูมิระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ด ประมาณ 36 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับท้องถิ่นอื่น ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลกลาง

ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลขวาว,ตำบลนางาม

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลเมืองไพร

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบึงงาม

เนื้อที่

ขอบเขตเนื้อที่ของตำบลนาเลิง มีเนื้อที่โดยประมาณ 27.03 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 16,896 ไร่ สภาพภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลนาเลิง เป็นที่ราบลุ่มและบางส่วนมีแม่น้ำชีไหลผ่าน

1. สภาพภูมิประเทศที่เป็นที่ราบลุ่ม คือ พื้นที่ หมู่ 1,2,8,9,10

2. สภาพภูมิประเทศที่ติดแม่น้ำชี คือ พื้นที่ หมู่ 3,4,5,6,7

จำนวนหมู่บ้าน/ประชากร จำนวน 10 หมู่บ้าน

- หมู่ที่ 1 บ้านแห่ จำนวน 183 ครัวเรือน ประชากรชาย 402 คน หญิง 425 คน รวม 827 คน

- หมู่ที่ 2 บ้านแห่ จำนวน 198 ครัวเรือน ประชากรชาย 385 คน หญิง 419 คน รวม 804 คน

- หมู่ที่ 3 บ้านผักกาดหญ้า จำนวน 119 ครัวเรือน ประชากรชาย 212 คน หญิง 235 คน รวม 447 คน

- หมู่ที่ 4 บ้านผักกาดหญ้า จำนวน 87 ครัวเรือน ประชากรชาย 165 คน หญิง 157 คน รวม 322 คน

- หมู่ที่ 5 บ้านคุ้งสะอาด จำนวน 65 ครัวเรือน ประชากรชาย 125 คน หญิง 144 คน รวม 269 คน

- หมู่ที่ 6 บ้านนาเลิง จำนวน 86 ครัวเรือน ประชากรชาย 177 คน หญิง 202 คน รวม 379 คน

- หมู่ที่ 7 บ้านไชยวาน จำนวน 90 ครัวเรือน ประชากรชาย 206 คน หญิง 191 คน รวม 399 คน

- หมู่ที่ 8 บ้านแห่เหนือ จำนวน 118 ครัวเรือน ประชากรชาย 307 คน หญิง 270 คน รวม 577 คน

- หมู่ที่ 9 บ้านแห่ใต้ จำนวน 122 ครัวเรือน ประชากรชาย 255 คน หญิง 284 คน รวม  539 คน

- หมู่ที่ 10 บ้านแห่น้อย จำนวน 62 ครัวเรือน ประชากรชาย 97 คน หญิง 122 คน รวม 219 คน

รวม 10 หมู่บ้าน จำนวน 1,130 ครัวเรือน

แบ่งเป็น ชาย 2,331 คน หญิง 2,449 คน รวมประชากรทั้งสิ้น 4,780 คน

( ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2563 ฐานข้อมูล อำเภอเสลภูมิ )

แผนการดำเนินงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
การให้บริการ
e-Service
Facebook อบต.นาเลิง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
รายงานการประชุมสภาฯ
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 2021 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 20 มกราคม 2564
 
งานบริหารบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนฯ
การรับฟังความคิดเห็น
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.239.242.55
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,091,897

แบบสอบถาม
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง
หมู่ที่ 10 ตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120
Tel : Call Center 0-4355-1557   Fax : 0-4355-1557
Email : naleng101@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.